Gyülekezeti Blog, avagy közös élményeink naplója

Lelkipásztor beiktatás

                        

                           MEGHÍVÓ

Szeptember 24-én vasárnap 10 órától, a délelőtti istentiszteleten együtt örülhet a gyülekezet Kotán Béla lelkipásztor beiktatásán.

Minden testvérünket és barátunkat szeretettel várjuk!

 

 

 

Pünkösdi kirándulás

Pünkösdi kirándulás

 

Ha az időjárás is engedi, 2017. június 5-én, Pünkösdhétfőn újra kirándulni megyünk a Budakeszin lévő Szilfa-tisztásra. A program 10 órakor kezdődik. Ha esős idő lesz, a kirándulás elmarad.

 

 

 

Nagyhét2017

 

Nagyhét 2017

Április 13-án, csütörtökön nem lesz bibliaóra.

Április 14-én, Nagypénteken este 6 órakor tartunk istentiszteletet.

Április 16-án, vasárnap délelőtt és délután is Húsvéti ünnepi istentiszteletet tartunk.

Április 17-én, hétfőn nincs istentisztelet.

Minden alkalmunkra szeretettel várunk mindenkit!

 

Kapcsolataink Labirintusa - Lelki Lift februárban is!

 

Februárban van a szerelem és a házasság ünnepe: a Valentin nap és a házasság hete. Azonban sokan tapasztaljuk, hogy nem csak a párkapcsolatunk, hanem a rokoni és baráti kapcsolataink is útvesztőnek tűnnek néha. Úgy érezzük, hogy nincs kiút egy problémából, vagy nézeteltérésből és magunkra maradtunk - térkép nélkül.

A februári témánk ezért: A KAPCSOLATAINK LABIRINTUSA - avagy a kifelé és befelé vezető út megtalálása, térkép segítségével!

Nagyon örülünk annak, hogy ezúttal közöttünk lesz Boros Dávid, a József utcai Baptista Gyülekezet lelkipásztora és a fenti téma labirintusában kalauzol majd bennünket. :)

Most is az a vágyunk, hogy Jézus Krisztus tanítasai felemeljenek és utat mutassanak nekünk!

Amire változatlanul számítani lehet:

 • dicsőítés és tanítás 18:30-tól 19:30-ig
 • tea, üdítő, apró csemegék és kötetlen beszélgetés19:30-tól
 • csoportbeszélgetések a témával kapcsolatban kb. 20:00-tól
 • gyerekfelügyelet 18:30-tól 19:30-ig

 

Ökumenikus imahét 2017

 

Ezen a héten, az Ökumenikus imahét alkalmából több kerületi templomban is együtt imádkozhatunk a központi ige témájának megfelelően: "... Krisztus szeretete szorongat minket ..." 2Kor 5:14-20.

A hét programja a következő:

ÚJBUDA – XI. KERÜLET ÖKOMENIKUS ALKALMAI

2017. január 16. hétfő 18:00 – Többé ne önmaguknak éljenek

A kelenföldi evangélikusok 2017-ben nemcsak a reformáció 500. évfordulóját, de templomuk szentelésének 89. évfordulóját is ünneplik. A vasárnapi istentiszteletek mellett, hétköznapi gyülekezeti csoportjaikba is nagy szeretettel és nyitottsággal várnak mindenkit: kismamakör, bibliaórák, férfikörök, női kör, ifjúsági körök, konfirmációs előkészítő, ének és zenekar, színjátszókör. A budavári evangélikus gyülekezettel közös cserkészcsapatuk őrsgyűléseinek is otthont adó gyülekezeti termek is az épületkomplexum részei. Minden vasárnap és nagyünnepeken 9 órakor a farkasréti ökumenikus templomban is tartanak istentiszteleten. Egyéb részletek honlapjukon, Facebook-oldalukon. Erős vár a mi Istenünk!

2017. január 17. kedd 18:00 – Ne csak test szerint tekintünk egymásra

A külső-kelenföldi református gyülekezet karakterét tekintve sokszínű, nyitott, befogadó evangéliumi közösség. Céljuk az, hogy a gyülekezet “akadálymentes” legyen minden generáció, és ezzel együtt mindenféle háttérből jövő ember számára, azaz, mindenki részére igyekeznek a gyülekezet felé kapcsolódó pontot biztosítani. A gyülekezet életében egyszerre van jelen a hagyomány, a modernitás, egyszerre határozzák meg önmagukat reformációs örökségükhöz, ezzel együtt keresik a mai kor kihívásai között a saját indentitásukat. Hozzájuk tartozik még Farkasrét, mint a gyülekezet ottani campusa.

2017. január 18. szerda 18:00 – Minden régi elmúlt

1920-ban alakul meg a kelenföldi Templomépítő Egyesület. A leányiskola tornatermében tartják a vasárnapi szentmiséket. 1930-ban Dr. Takách Jánost bízzák meg a plébánia megszervezésével. 1930-ban áldja meg Dr. Mészáros János érseki helytartó az elkészült templomot (163 m2). Ugyanezen évben jön létre az egyházközség részben a ciszterci, részben a tabáni plébánia területéből. 1931-ben kultúrház létesül. 1933-ban önálló lelkészség, 1937-ben plébánia lesz. 1940-ben gyűjtést kezdenek a Dr. Irsy László által tervezett új, 3000 hívő befogadására alkalmas templom építésére. A tervet a háború meghiúsítja. 1945-ben a megrongált templomot helyreállítják. 1948-ban megvásárolja a plébánia a XI., Bartók Béla út 149-151. sz. a. ingatlant kisegítő kápolna (176 m2) és sekrestyés lakás céljára. A liturgikus teret a templomban 1970-ben alakítják ki. 1994-ben készült el a mai templom és kolumbárium. 1997-től a templom melletti telken a kolumbárium tovább bővül.

 • Vendéglátó: Szent Gellért plébánia
 • Helye: 1115 Bartók B. út 149.
 • Házigazda: Forgács Alajos, plébános
 • Prédikál: Molnár Sándor
 • Honlap: szentgellert.plebania.hu
 • E-mail: forgacs@hcbc.hu

2017. január 19. csütörtök 18:00 – Minden újjá lett

A baptista felelkezet a reformáció úgynevezett 3. ágához tartozó közösség. A Budai Baptista Gyülekezet 1924-ben alakult, a jelenlegi Alsóhegy utcai óvoda helyén lévő egyszerű lakóépületben, ahol egy baptista árvaház működött. A mostani imaház épületét 1965-ben vehettük birtokba. Vasárnaponként élet tölti be az imaház termeit, ahol a gyülekezet tagjain kívűl rokonok, barátkozók is jelen vannak. Így körülbelül 140-en vagyunk, korosztályilag vegyesen: gyerekek, fiatalok, középkorúak és idősek. Gyülekezetünk tagja az lehet, aki elfogadta Jézus Krisztust, Isten Fiát személyes megváltójának, hitét megvallotta, és azt önként vállalt bemerítkezéssel megpecsételte Isten és a gyülekezet színe előtt.

 • Vendéglátó: Budai Baptista Gyülekezet
 • Helye: 1118 Budapest, Alsóhegy u. 38.
 • Házigazda: Kulcsár Tibor, lelkész
 • Prédikál: Dr. Blázy Árpád, evangélikus lelkész
 • Honlap: budaibaptista.hu
 • E-mail: info@budaibaptista.hu

2017. január 20. péntek 10:00- 12:00 – Isten megbékéltetett önmagával (50+, nyugdíjas)

A Fővárosban letelepedett ciszterci rend 1912-ben kezdi meg a tanítást a Szent Imre Gimnáziumban. Az esztergomi főhatóság megbízza a rendet a tabáni plébánia területéből kihasítandó plébánia megszervezésével. Megalakul 1917-ben exposituraként a Kisegítő Kápolna Egyesület. Kelenföldi Nagyboldogasszony Plébánia néven 1923-ban jön létre a plébánia. 1924-re elkészül a Villányi út 3. sz. alatti telken a plébániaház és az ideiglenes Nagyboldogasszony templom. Dr. Wälder Gyula egyetemi tanárt bízzák meg a végleges templom tervének elkészítésével úgy, hogy a templom bal oldalán a gimnázium, jobb oldalán a rendház is helyet kapjon. A gimnázium 1927–29-ben készül el. 1930-ban, a Szent Imre jubileumi év alkalmával a kerületet Szentimrevárosnak nevezik el, ami a plébánia nevébe is belekerül. Szent Imre tiszteletére szenteli fel a barokk stílusú templomot (921 m2) 1938-ban, Szent Imre napján Serédi Jusztinián hercegprímás. A régi, kis templomot lebontják. A rendház felépítését a háború meghiúsítja. A nagy lélekszámú plébánia lelkipásztori munkájának eredményesebb végzésére 5 kisegítő kápolnaigazgatóság alakult. – 1950-től az esztergomi főegyházmegye papsága látja el a plébániát. A plébániaépület a ciszterci rend tulajdon . A templomot 1972–75 között belsőleg, 1976–79 között külsőleg felújították. A plébániát 1989-től ismét a ciszterciek látják el. A templom 15 704. törzsszám alatt a műemléki nyilvántartásban szerepel.

 • Vendéglátó: Ciszterci Szent Imre Egyházközség
 • Helye: 1114 Budapest, Himfy u. 9. (Plébánia!!!)
 • Házigazda: Urr Ipoly és Tölgyesi Alberik, szerzetesek
 • Prédikál: Urr Ipoly és Tölgyesi Alberik
 • Honlap: szentimre.church
 • E-mail: iroda@szentimre.hu

2017. január 20. péntek 18:00-20:00 – Isten megbékéltetett önmagával (ifjúsági))

Őrmezei, mert… szeretjük Őrmezőt! Itt élünk, talán még csak pár napja, hete, vagy már évtizedek óta. Városrészünk összeköt, s közös érdekünk, hogy szépüljön, épüljön. Hogy biztonságos legyen és tiszta. Hogy ne lakjunk itt csupán, hanem éljünk is. Ehhez az élethez szeretnénk hozzájárulni lehetőségeink szerint. Református, mert…a Magyarországi Református Egyházon belül élünk, szolgálunk, valljuk meg hitünket. Misszió, mert… küldetésben vagyunk. Küldöttnek lenni annyit jelent, mint jól és helyesen képviselni azt, aki minket elküldött. Így törekszünk együtt – minden gyengeségünk ellenére -, egyre inkább Krisztusivá válni, hogy méltók legyünk Róla neveztetni. Gyülekezet, mert… igazi közösség, család szeretnénk lenni. Ezen munkálkodunk Krisztus evangéliumában minden napon, minden egyes vasárnap vagy hétközi alkalmunkon. Olyan nagycsalád szeretnénk lenni, akinek érdemes mindig összegyülnie, együtt hordozni egymás terheit és örömeit.

 • Vendéglátó: Örmezei Református Egyházközség
 • Helye: 1112 Budapest, Kérő utca 14.
 • Házigazda: Faragó Dávid, református lelkész
 • Prédikál: Dalmai Patrik, rk. teológus hallgató
 • Honlap: ormeze.webnode.hu
 • E-mail: reformezo@gmail.com

Forrás: http://kultura.ujbuda.hu/esemeny/esemenyek/okomentikus-imahet-2017

 

2016 Év végi programok

 

Decemberi és ünnepi programjaink

 

Dec. 11. vasárnap 16ó: Gyerekklub

Dec. 25. vasárnap délelőtt: imaóra, karácsonyi istentisztelet; délután karácsonyi istentisztelet és gyerekek karácsonya

Dec. 26. hétfő: nincs alkalom

Dec. 29. csütörtök: nincs bibliaóra

Dec. 31. 18ó: óévi istentisztelet

Január 1. 10ó: újévi imaóra,
délután nincs alkalom

Jan. 5. csütörtök: bibliaóra

Jan. 8.  vasárnap: délelőtt imaóra, úrvacsorai istentisztelet; délután istentisztelet

 

 

 

Baptista Művészeti Napok

 

Baptista Művészeti Napok gyülekezetünkben

 

2016. októberében rendhagyó kiállítás nyílt meg imaházunkban. A Baptista Művészeti Napok keretében tekinthettük meg Zákány Etelka Rebeka testvérünk festményeit, amelyekhez Mérei-Kormos Edit testvérünk írt néhány soros verseket. A kiállítás ugyan már nem tekinthető meg, de képtárunkba felkerültek Morai Györk lelkes, amatőr fotós fényképei, amelyeket a megnyitón készített.

Itt megtekinthető.

 

 

Cipősdoboz akció

 
A szeretet most egy cipősdobozban bújik meg
 
Gyülekezetünkben már hagyomány, hogy a karácsonyi Gyerekklubon ún. cipősdoboz ajándékkal örvendeztetjük meg a hozzánk látogató hátrányos helyzetű családokat. Ezeket a csomagokat gyülekezetünk tagjai készítik. Ehhez az akcióhoz lehet most másoknak is csatlakozni!
Ha örömet szeretnél szerezni egy gyermeknek, akkor olvass tovább arról, hogy mi módon tudsz ajándékot készíteni.
A legfontosabb, hogy a kész cipősdobozokat DECEMBER 4-éig kell eljuttatni imaházunkba. Legkönnyebben a meghirdetett gyülekezeti alkalmakon lehet ezt megtenni: december 1-én, csütörtökön a bibliaóra alkalmával, vagy december 4-én, vasárnap délelőtt és délután az istentiszteletek alkalmával.
Köszönjük, ha ajándékoddal hozzájárulsz a Gyerekklub ünnepi hangulatához, amelyre ezennel szeretettel meg is hívunk!
 
Karácsonyi Gyerekklub DECEMBER 11-én, vasárnap délután 4 órakor!
 
 
 

Hogyan készíthet ajándékot?

1. Keressen egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt!

2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja ajándékát!

3. A cipősdobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:

 • Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy hangot adó játékok (extra elemmel!)
 • Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök
 • Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű
 • Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játék ékszerek, hajgumik, óra, kis képeskönyv
 • Kedves lehet még: egy képeslap vagy családi fotó néhány üdvözlő sorral, jókívánsággal (posta- vagy e-mail címét nem célszerű megadnia).

4. A dobozba NE TEGYEN:

 • Agresszivitásra késztető képeket, játékokat: játékpisztoly, kés, pc-játék
 • Konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt
 • Folyékony dolgokat: sampont, testápolót (vagy ezeket gondosan csomagolja be egy zárható tasakba, hogy sérülés, szivárgás esetén se tegye tönkre a doboz tartalmát)
 • Gyógyszereket
 • Törékeny tárgyat: tükröt, porcelánbabát
 • Semmilyen szexualitásról szóló fotót, szöveget, könyvet, filmet.

5. Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be színes csomagolópapírral, (lehetőleg külön a tetejét és külön az alját), majd ragassza le átlátszó cellux ragasztó szalaggal, vagy kösse át zsineggel! (Így nem nyílik ki szállítás során, viszont könnyen kinyitható és visszazárható az elengedhetetlen biztonsági átnézések elvégzésekor!)

A dobozra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja ajándékát, így: fiú vagy lány 2-5 év között, 5-9 év között, 10-14 év között.

 

 

 

 

 

Bemerítésre készülünk

 

Megmozdul a parton a víz...

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt és testvért a 2016. november 20-án, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő BEMERÍTÉSI ISTENTISZTELETÜNKRE.

Igét hírdet: Kulcsár Tibor lelkipásztor.

"Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, az elkárhozik." (Mt 16,16)

"Ez lett a sarokkő (Jézus Krisztus), amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4:11-12)

 

Lelki Lift - engedd hogy felemeljen!

 

Lelki Lift

 

Gyülekezetünk egy új típusú eseményre készül, ahol Jézus tanításai, az énekek és a beszélgetések nem csak kizökkentenek minket a hétköznapok forgatagából, hanem valódi segítséget adhatnak a lelki és életvezetési küzdelmeink megoldásához.

A téma: Lelki Lift - Jézus felemel, amikor padlóra kerültünk!

Időpont: 2016. november 18., péntek 18:30 - 20:30

Helyszín: A gyülekezetünk nagyterme (cím: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38.)

Mivel készülünk?

 • 18:30-tól keresztény énekek - Isten dicsőítése, utána igehirdetés a téma kapcsán
 • 19:30-tól kötetlenül beszélgethetünk egymással üdítő, tea, süti és kávé mellett
 • Az esemény végén pedig aki szeretné, kisebb csoportokban átbeszélheti az este során szerzett benyomásait, itt megoszhatjuk egymással a témával kapcsolatos gondolataikat.

 

Az esemény családbarát, 18:30-tól 19:30-ig gyermekfoglalkozást biztosítunk tapasztalt segítőkkel!

 

Oldalak