Fókuszban a szolgálat

2022 4 4

A motivációval szeretném kezdeni, hogy Isten szeretete motivál a szolgálatra. És minden, amit így teszek, Istennek teszem, ezt tartom szolgálatnak az életemben. Ez persze sokféleképpen megnyilvánulhat. Imádságban, szervezésben, takarításban, bizonyságban stb. A lényeg, hogy szeretném teljesen alárendelni magamat Istennek, hogyha tud és akar, akkor használjon. Nem azon múlik, hogy milyen kevesem van, hanem, hogy amim van, az mivé lesz Isten kezében. Úgy gondolom, ennek csak Jézusról kell szólnia, Ő van a középpontban. Az életem során, ahogy visszaemlékszem Isten legtöbbször az Ő Igéjén és az imádságokon keresztül vezetett. Sokszor annyira nehéz döntést hozni, hogy mit csináljunk és mit ne. Ezért sokszor imádkozom úgy, hogy mindent odarakok Istenem a te kezedbe, ha ez a dolog a Te akaratoddal megegyezik, akkor kérlek, nyisd meg az utat, ha nem, akkor zárd be.

A szolgálatok területén legnagyobb hatással Fekete Imre bácsi volt rám. Megtérésem óta láthattam az Ő szolgáló szívét. Isten őt a misszióba hívta el, feleségével együtt a magyarországi Kelet-Európa Misszió vezetője. Már 14 éves korom óta vitt magával hirdetni az evangéliumot Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, Kelet-Magyarországra, főképpen a szegényebb falvakba. Missziós csoportokban evangélizáltunk, Bibliát osztottunk, mellette ételt, ruhacsomagokat vittünk. Ez nagy hatással volt fiatal hívő éveimre. Láttam a tüzet a szemében, amikor Isten Igéjét hirdette. Sokat tanultam tőle, meglátni a szükséget, és Isten szeretetét közvetíteni ott, ahol emberileg a legreménytelenebb a helyzet. Sokszor eszembe jut milyen hittel imádkozott egy-egy ember megtéréséért. Mai napig tartjuk a kapcsolatot.

A fókusz-hónap kapcsán az a koncepció alakult ki bennem, hogy a gyülekezetünkben aktívan szolgáló testvéreket szólítsam meg. Nagyon örültem, amikor a hónap elején már annyi jelentkezőm volt, hogy azon gondolkodtam, kevés lesz ez az öt hét ennyi bizonyságtételnek. Így magamat már fel sem írtam a sorba, pedig én is készültem néhány gondolattal. És meg is ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak, akik elvállalták ezt a szolgálatot. Személyes élményem ezzel az időszakkal kapcsolatban az, hogy már az év eleje óta vizsgálom a szolgálatomat, magamat, hogy hogyan tudom még jobban csinálni, még többet beleadni. Ezért nekem összességében nagyon sokat jelentett ez a hónap. Sok értékes gondolatot, igét, áhítatot, bátorítást kaptam.

Nagyné Évi

 

Misszionáriuslátogatás Mianmarból

 2022 4 5

Március 27-én Gőczi János testvérünk és a tóalmási Élet Szava szervezet által jutott el hozzánk Van Bawi Hung. Ő egy különleges fiatalember, aki a mianmari (burmai) dzsungelben nőtt fel, 12 évesen, menekültként került Csehországba, ahol később megértette a kegyelem üzenetét, átadta életét Jézusnak. Ezután kapott elhívást a teljes idejű szolgálatra és végezte el a bibliaiskolát. Most misszionáriusként szolgál, és szeretne visszatérni a polgárháború sújtotta Mianmarba, hogy továbbadja az evangéliumot, ott is elindítva az Élet Szava szolgálatát. Testvérünket itt tudod támogatni: https://give.wol.org/vbawihung .

Sonkoly Tamás

 

Házassági évforduló

2022 4 6

Szintén március 27-én délután került sor imaházunkban egy kibővített családi alkalomra.

Boda Mihály és Ibolya ünnepelte a gyülekezet jelenlévő tagjai, a nagy család és Isten színe előtt 30. házassági évfordulóját. Az ünnepeltekért Mezei Ferenc imádkozott, igei gondolatokat Szlepák Lajos és KotánBéla lelkipásztoroktól hallhatott a gyülekezet. Kedves énekekkel szolgált az alkalmi énekkar, és a nosztalgia jegyében a menyegzői alkalom is megjelent a kivetítőn.

„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt…” (Zsid 13,4/a)

További áldott éveket kívánunk testvéreinknek!

 

Tavaszi nagytakarítás

2022 4 7

Április 2-án, szombaton szép és kézzelfogható lezárása érkezett el a gyülekezet elmúlt fókusz időszakának. A szorgalmas és odaszánt testvérek újra vödröt, rongyot, tisztítószereket, létrát és egyéb eszközöket ragadtak, hogy egy tavaszi nagytakarítás keretében imaházunk alaposan megtisztuljon. A jó hangulatú, közösségépítő alkalom része volt a közös ebéd is, mert „Méltó a munkás a maga jutalmára.” (1Tim 5,18/b).

Mindenkinek köszönjük a munkáját!

 

Tavaszi Gyermekklub

2022 4 8

2022 4 9

Április 10-én délután újra kellemes gyermekzsivaj töltötte be imaházunkat. A tavaszi Gyermekklub alkalmunkon mintegy negyven gyermek vett részt családtagjaikkal együtt.

Nagyné Évi köszöntötte a jelenlévőket, majd rögtön izgalmas percek következtek: csoki keresés indult a nagyteremben. Tíz tábla csokoládé talált gazdára, a gyerekek nagy örömére. Ezután Évi, Kotánné Joli és Tarsoly Csaba vezetésével két ének csendült fel, amelyeket sokan ismertek már a gyerekseregből. A Hozsánna, hozsánna Dávid fiának és a Tudod, van egy barátom, Jézus című dalok eléneklése után következett Süveges Ruth színes, rajzos húsvéti evangélizációja.

A történet a teremtéstől, az ember bűnösségétől indult, és arra világított rá, hogy Isten milyen megoldást adott erre a mindenkit érintő problémára. Az Úr Jézus kereszthalála árán új szívet kaphatunk Istentől, és az új életünkben növekedhetünk is a jó Atya kegyelméből.

A tanítás után Nagyné Zsuzsa hívta előre a gyerekeket, akik az ajándékcsomagok mellé Ruth-tól kis karkötőt is kaptak ajándékba, amin színes golyók emlékeztetik őket a húsvéti történetre, Isten megoldására. Az alkalom végén a szokásos tea és kalács várta a családokat, és ruhaválogatásra is lehetőség nyílt a lenti kisteremben.

Minden szolgálónak köszönjük a munkáját! Mindenért Istené legyen a dicsőség!

Ádány Judit

 

Virágvasárnap a gyülekezetben

2022 4 10

2022 4 11

2022 4 12

Pálmákat szórjunk Jézus útjára, Ez ünnepen jertek Őt dicsérni, Szívünk legyen a hála oltára, Ajkunk ne szűnjön meg zengni néki.

Ujjongó ének dicsérje Őt, Eljött e bűnös, elveszett világot megváltani, Hozsánna! Dicséret néki, Mert égi szeretet, üdvösség és békesség jő vele!

Szent Főpap, drága Pásztor, Próféta, S mint nagy király trónja áll örökre, Nem gazdag földi birtok országa, Szállásra tér ő a hű szívekbe.

Ujjongó ének dicsérje Őt, Eljött e bűnös, elveszett világot megváltani, Hozsánna! Dicséret néki, Mert égi szeretet, üdvösség és békesség jő vele!

Evangéliumi Vegyeskarok 78