Beharangozó a gyülekezet következő Fókusz-hónap programjához: február 27.-március 31.

Fókuszban Istenünk és embertársaink szolgálata

„…mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok.” (1Thessz 1,4-9)

Isten kiválasztotta a thesszalonikaiakat, és eljuttatta hozzájuk az evangéliumot. Pálék miattukmentek oda. Szólt az evangélium Jézusról, akinek az ereje meg is nyilvánult. Az lett a következménye, hogy néhányan a Szentlélek örömével befogadták az igét, elkezdték követni (utánozni) Pálékat és Istent. Annyira, hogy példaképpé lettek más hívők számára abban, hogyan tértetek meg, fordultak el a bálványoktól szolgálni Istennek, az élőnek, az igazinak. (Eredeti szöveg és szórend.)

A megtérés Istenhez tehát, megtérés a szolgálatra. Szolgálni Istennek leginkább azt jelenti, hogy szolgálunk embertársainkért. Az élő hit munkába viszi az embert, és a szeretet fáradozni fog. Akiben Isten, a szeretet lakik, azt akarja, hogy a másik is ugyanolyan boldog legyen, mint ő, ezért a javát akarja és munkálja. Pálék ezért mentek Thesszalonikába és mindenhova. Így születtek a gyülekezetek.

Ha nem akad ember, aki eljuttatja az evangéliumot embereknek, akkor nem menekülnek meg, nem születik gyülekezet. Ha nem akad, aki tanítson, nem lesz növekedés, ha nem akad bátorító, a félelem miatt minden jó megáll. A Szentlélek azonban bíztatja, indítja azokat, akikben lakik. Kívánom és imádkozom azért, hogy a sorozatos igék alapján sokan megértésre jussanak a szolgáló életre nézve, a fáradtak megerősödjenek, a bátortalanok nekilássanak, a tétlenkedők közel kerüljenek Istenhez! Bárcsak kitöltené ránk Isten az Ő Lelkét!

Ebben a sorozatban engedj Neki, amikor indít, bátran keresd Nagyné Kalán Évit, és jelentkezz szolgálatra!

Kotán Béla lelkipásztor