Vasárnap délelőtti istentisztelet: minden vasárnap 10 órától körülbelül 11:30-ig

Ez a gyülekezetünk legfontosabb, központi alkalma. Ennek középpontjában a prédikáció, azaz az igehirdetés áll, de fontosak benne az énekek, az imádságok, illetve az egyéni szolgálatok: élménybeszámolók, imakérések, versek is. Minden hónap első vasárnapján ünnepélyes keretek között együtt úrvacsorázunk, körbeadva a kenyeret és bort. Minden istentiszteletünk végén, a záróének alatt lehetőséget biztosítunk az adakozásra a körbeadott persellyel. Ez nem kötelező, csupán azoktól várunk adakozást, akiket Isten jó szívvel indít erre.

 

Vasárnap délutáni istentisztelet: minden vasárnap 17 órától (nyáron 18 órától)

A vasárnapi délutáni istentiszteletünk nem a délelőtti megismétlése. Teljesen új prédikáció hangzik el ekkor, az egyéni szolgálatok is mások.

 

Csütörtöki bibliaóra: minden csütörtökön 18:30-tól

Hétközbeni alkalmunk a csütörtök esti bibliaóra. Ezeket az alkalmakat a Biblia üzenetében és annak értelmezésében való mélyebb elmerülés jellemzi.

 

Bibliakör gyermekeknek, gyülekezeti imaórák: minden vasárnap 9:15-től 10 óráig, a tanév során

Vasárnap reggelenként a gyerekeknek külön bibliaórát, másnéven vasárnapi iskolai foglalkozást tartunk, két korcsoportban, óvodásoknak és kisiskolásoknak. A gyerekek alkalmain a nagy gyakorlattal bíró tanítók játékos módon, vidám hangulatban tanítják a Bibliát, a gyerekek korcsoportos szintjéhez igazodva.

A bibliakörrel párhuzamosan a felnőtteknek imaórán vehetnek részt. Két lehetőséget is kínálunk: a nagyteremben nagyobb körben, sorban imádkozva zajlik a "klasszikus" imaóra; míg az alagsori kisteremben szűkebb körben, a személyes témákra több figyelmet fordítva, beszélgetős formában zajlik ez a közösségi alkalom.

 

Ifi: minden pénteken 18:30-tól 21:30-ig

Az ifjúság a gyülekezetünk egyik magja. Nagyon élő, beszélgetős alkalmaikat sok közös éneklés, Isten dicsőítése kíséri; sok a közös imádság, imakérés és hála-beszámoló. Az alkalmak velejét jelentő tanítás is a fiatalok számára izgalmas témákat dolgoz fel beszélgetős módon, gyakorlati példákkal, játékokkal. Ha valaki csak később tud ifire odaérni, mint este fél 7, vagy éppen korábban kell hazamennie, mint fél 10, akkor is érdemes részt vennie, mivel az alkalmak felépítése rugalmas. (Illetve az ifiből sokan nem érik be még ennyivel sem, rendszeresek az alkalom után a késő estig tartó pizzázások... )