Vasárnap délelőtti istentisztelet: minden vasárnap 10 órától körülbelül 11:30-ig

Ez a gyülekezetünk legfontosabb, központi alkalma. Ennek középpontjában a prédikáció, azaz az igehirdetés áll, de fontosak benne az énekek, az imádságok, illetve az egyéni szolgálatok: élménybeszámolók, imakérések, versek is. Minden hónap első vasárnapján ünnepélyes keretek között együtt úrvacsorázunk, körbeadva a kenyeret és bort. Minden istentiszteletünk végén, a záróének alatt lehetőséget biztosítunk az adakozásra a körbeadott persellyel. Ez nem kötelező, csupán azoktól várunk adakozást, akiket Isten jó szívvel indít erre.

 

Vasárnap délutáni istentisztelet: minden vasárnap 17 órától (nyáron 18 órától)

A vasárnapi délutáni istentiszteletünk nem a délelőtti megismétlése. Teljesen új prédikáció hangzik el ekkor, az egyéni szolgálatok is mások.

 

Csütörtöki bibliaóra: minden csütörtökön 18:30-tól

Hétközbeni alkalmunk a csütörtök esti bibliaóra. Ezeket az alkalmakat a Biblia üzenetében és annak értelmezésében való mélyebb elmerülés jellemzi.

 

Gyülekezeti imaórák: minden vasárnap 9:15-től 10 óráig, a tanév során

 

Bibliakör gyermekeknek: minden vasárnap 10 órától, a tanév során

Vasárnap reggelenként a gyerekeknek külön bibliaórát, másnéven vasárnapi iskolai foglalkozást tartunk. A gyerekek alkalmain a nagy gyakorlattal bíró tanítók játékos módon, vidám hangulatban tanítják a Bibliát, a gyerekek korcsoportos szintjéhez igazodva.